Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Malminhjanya
12:21

Prediksi Jitu HK 07 Desember 2019

Bocoran Togel Hongkong 7 Desember 2019 - Syair HK 7 Desember 2019 - Pasti para bettor togel online sekarang bersuka ria karena kami Prediksi Togel Terpercaya akan memberikan bocoran angka hk hari ini.

silkdreams
12:10
3834 3ea2 520
mypinkflaming
12:10

— Jak długo wytrwasz w tym związku?
Kręci się wokół ciebie tyle pięknych, zainteresowanych tobą kobiet a ty pozostajesz wierny kobiecie, której nie widziałeś od miesięcy, z którą dzieli cię tysiące kilometrów.
Powiedz, tak z ręką na sercu...
Można być tak niestrudzenie wiernym?

— Widzisz, tu nie chodzi o wierność
a uczucie, które mnie z nią łączy.
To prawda, jest daleko a pomimo tego czuję ją obok.
Zamykam oczy i widzę ją wyraźnie.
Nie słyszę jej głosu a idealnie wiem, co do mnie szepcze.
Dzieli nas odległość, lecz łączy bliskość serc — serc pełnych uczuć i wiary.

Musisz zrozumieć jedną rzecz.

— Co takiego?

— Kiedy między ludźmi rodzi się miłość,
wierność staje się rzeczą naturalną, automatyczną.
Otrzymujesz ją w pakiecie z zaufaniem, wiarą, tęsknotą i zrozumieniem.

— No tak, ale czasem ludzie tracą głowę i wówczas zapominają o wierności.

— Nie... Ludzie nie tracą głowy,
tracą uczucie a wraz z nim wszystko,
co było w pakiecie: w tym wierność.
— Jakub Zięba — Man In Black Attire —
adamjohans
12:10

Chopta Uttarakhand Hotels

Chopta Uttarakhand Hotels- Alpine Adventure Camp is known for the Best Hotels in Chopta, Accommodation in Chopta, camping in Chopta Uttarakhand. For the best deals on Chopta Hotels camping offers, Chopta Accommodation & hotel. 
into-black
12:05
3808 6d58
keik
12:04
3807 86cb 520
LukasYork
11:50
3710 9169 520
drecksack
11:48
3697 2349
AfD-Nikolaus?
teijakool
11:47
3693 0029
panpancerny
11:46
3691 d450 520
Święty Mikołaj na 1. Soborze Nicejskim nie pierdolił się w tańcu z heretykami (podobno!)
Reposted bytonietak tonietak
romeocars01
11:42
chl
11:36
robertwilson
11:28
laberbla
11:25
3545 fd16 520
Let me in... 
desinteressement
11:24
3543 608d 520
Reposted bymangoetonietak
shimapan
11:17
desinteressement
11:17
3520 69cc 520
Reposted bytonietak tonietak
aleander
11:08
3484 867a 520
pmsgen01
11:06
punisher
11:05
3461 203b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl