Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
shakeme
21:59
shakeme
21:58
shakeme
21:57
cvx
21:55
2503 f212 520
by b_taeng Posted via "Add to soup.io" iOS Shortcut by CvX
dako
21:52
Counted 43 ... 45 if you include the two storm troopers
pwg
21:23
2337 ecf9 520
Reposted bytomash tomash
BourbonBlues
21:18
2292 f88d 520
fungi
21:10
2260 db6e 520
FPage
20:59
2181 6e2c
Reposted byfutureiscoming futureiscoming
bazyliszek
20:57
Może się spotkamy znów po kilku latach Może właśnie tutaj lub na końcu świata
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
swissfondue-interim
20:44
2125 a41c 520
highopes
20:41
Nigdy nie miałem czasu pomyśleć. Zawsze były jakieś kłopoty i nad niczym nie mogłem się zastanowić. Gdybym zszedł w dół i został tam chociaż na krótko, miałbym czas na rozmyślania o wszystkim, co mnie spotkało w życiu. I może udałoby mi się znaleźć w tym jakiś sens, bo przecież to wszystko musi mieć jakiś sens. Może mógłbym zobaczyć to jako jedną całość, a nie jako nie powiązane ze sobą, niedokończone wątki. Nic by mi tam nie przeszkadzało i mógłby myśleć
— J. Steinbeck "Pastwiska niebieskie"
highopes
20:40
Należy umierać jesienią. Źle umierać na wiosnę i nie wiedzieć, czy spadły deszcze ani jak się udały zbiory. Jesienią wszystko mamy za sobą
— — J. Steinbeck "Pastwiska niebieskie"
Reposted byDaisy88absolutelyfuckingnotveronica-o
swissfondue-interim
20:38
2093 8c11 520

Basel Nazifrei

Die Anwalts- und Prozesskosten werden enorm sein, d.h. wenns möglich ist, sind wir sehr froh über Spenden (auch kleine Beträge sind super!)
AntiRepressions-Gruppe Basel
4000 Basel, 60-425124-0
IBAN: CH50 0900 0000 6042 5124 0
Vermerk: "Basel Nazifrei"
highopes
20:34
And one day she'll figure out her body is her home
wpoprzekstajemozg
20:29
2061 6e8a 520
Reposted byVostok Vostok
Flau
20:20
Tags: meme
Reposted bygreywolfpwgtomash
elememsy
20:18
Flau
20:18
Tags: earthporn
Reposted bygreywolf greywolf
fungi
19:53
1880 5608 520
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...