Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
SilentRule
15:26
5442 0f43 520
Małecki, Ślady
SilentRule
15:25
5437 53d1 520
Orbitowski, Kult
miischa
15:17
5392 953a 520
Reposted bycranniesofsoul cranniesofsoul
sleepingsickness
15:16
I choć gołym okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia
To wciąż jest daleko i bardzo się boję że w końcu opadnę z sił
I choć w sumie znam więcej dowodów na to że wcale cię nie ma
To postaram się żyć tak jakbyś był
— Żółte flamastry i grube katechetki
brainless
15:13
5358 cab0 520
regcord
15:07
5301 9c88 520
Tags: tes
chl
15:07
punisher
14:41
5088 fcbb
Kropledonosa
14:24
chl
14:21
najlepsza
14:13
miischa
14:12
4799 d5c2 520
Reposted byJessSilente JessSilente
lovvie
14:07
Uwielbiam ludzi, którzy zawsze są sobą. Nie udają, nie dopasowują się do reszty i idą własną drogą. Nie rzucają fałszywych uśmiechów i nie rządzi nimi chęć bycia kimś, kim nie są. Nawet kosztem życia towarzyskiego potrafią mówić prawdę. Tacy ludzie są jak tabletka przeciwbólowa w tym bolesnym, zakłamanym świecie...
— autor nieznany
punisher
14:01
4729 26f2
Poranny
13:54
4673 2c39 520
Reposted byapatycznaeskapizaTocdzieki
pulchritudo2
13:44
Tags: MP
Reposted byiceland iceland
pulchritudo2
13:44
Tags: MP
Reposted byiceland iceland
pulchritudo2
13:43
Tags: MP
pulchritudo2
13:43
Tags: MP
pulchritudo2
13:42
Tags: MP
Reposted byvisualmikeblotind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl