Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mothsdevourer
14:56
9927 697c
Reposted byMartwa13Martwa13
mothsdevourer
14:55
9926 1160 520
Reposted byFeindfeuerblotindOnlyPurpleneonskiteandracaramelsanddebrisrattynessolalaahugostiglitzpotatosgreywolfkitanaBabsonPigletandpoohPrezesRadyMinistrownavijkatacolatawysokobansheLeguanienYogSothotheternaljourneyzoishortyniedoskonaloscMalikorohhwellzzuuoogreenka2000greencarrotmattburcokcrazydunky
mothsdevourer
14:55
9925 8e4f
California
Reposted bydepartercrazydunkybathwitchVostokmacioryPigletandpoohMrWaspnitaelschaafcarmenlunaseagullNarcisse-Noirmietta-worldhonigwurmtacolatawysokoCrossroademonspice-sugar
mothsdevourer
14:54
9923 e976
Reposted byOnlyPurple OnlyPurple
mothsdevourer
14:53
9922 08df 520
Reposted byLonePoProstuVostokaikko
mothsdevourer
14:53
9921 68a1 520
Reposted bylisekchytrusekmiimi
mothsdevourer
14:52
9920 a2a2 520
Reposted bydeparterhavingdreamsusagiaddictszyderafreskaPigletandpoohgoanywherewithmeechoesfromonetoanotherinsanedreamerdivibrujashampainlittleredridingtreesatyrlanebeltanepannakojotalexnouveau
mothsdevourer
14:52
9919 0f3d 520
Reposted byneonswiecznazmarzlina
mothsdevourer
14:52
9918 817c
Reposted byPigletandpoohrybasferycznairefuhavingdreamsataga
Feindfeuer
14:46
Flau
14:29
Tags: comic
Reposted by919lilaschwarzandrewmylespressanybetonkjuikjarlaxlehawakgarethbrowntoxicsoullenifcarunkensteinnodifferenceanderer-tobiLeguanienpomoorambassadorofdumbjadexkrolfasolekollTokyoMEWSinsanedreamerPaseroVirusescape-artistblack-rabbitkattbeltaneskillzmcflylifedownthespiralSantheCanadienAtarimietta-worldbiauekkaesekuchenptrckcarsten233nuttreevapdr320dazzlingcarlandlouisenaichjanuschytrusarthikaffeesuppeFreXxXVinrolithor7oSchweinekloetenverdantforcejezunoiz1709runkensteinanabeeIgnitionkaesekuchenn-nudelsalatkovlkamptotimmoeLympather
Flau
14:28
Flau
14:28
Tags: meme
Reposted byorelh orelh
Flau
14:27
Maryiczary
14:23
9912 bd81 520
Reposted bypenispenispenisloltonietakniskowomrpafponurykosiarzmemezpapajpwgsiostraki-adikolegakolegisistermorphinewujcioBattfuoskijezuTurekMenistanAnetzschkasiostrzycapolitycznazupa
Maryiczary
14:19
9910 842b 520
Arek Gola "Stany Graniczne"
Reposted byrybasferycznatonietak
bestcreditmonitoring
14:19
9909 c4bb 520
Maryiczary
14:17
9908 7bbd 520

"[Europejskość chrześcijaństwa] przeorała całą kulturę, styl życia Europy; łączy on pozorne przeciwności i antynomie w układ harmonijny i doskonały, zadowalający zarówno naszą potrzebę wiary uczuciowej, jak i skłonność do konstrukcji racjonalnych konkretnych. (…) Katolicyzm przy całym swoim spirytualizmie opiera się na konkrecie, katolicyzm jest wszechstronny, bogaty, ciepły, humanistyczny, pulsuje w nim żywa krew. Jego symbolem jest sztuka, wielka twórczość gotyku, renesansu czy baroku, odzwierciedlająca rozwój form ludzkiego życia, rozwój i wzbogacenie stylu tego życia, jego intensywność i bujność".

Stefan Kisielewski

mothsdevourer
14:07
9905 f9e2
Reposted byPorannypkz451
mothsdevourer
14:05
9902 04d3
Reposted byhasso77 hasso77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl